ดุเหว่า

19 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

ดุเหว่า

ชื่อวิทยาศาสตร์    : Thunbergia laurifolia Lindl                                                                                                           

ชื่อพื้นเมือง         : กำลังช้างเผือก เครือเขาเขียว ย่ำแย่ รางเย็น ขอบชะนาง คาย (ยะลา)                                               

ชื่อวงศ์               : ACANTHACEAE                                                                                                               

ลักษณะทั่วไปทางพฤกษศาสตร์                                                                                                                                                       

           ไม้เถาเนื้อแข็งพันเกาะต้นไม้ใหญ่ เถากลม เส้นผ่าศูนย์กลาง 0.5-1 เซนติเมตร เป็นข้อปล้องมีสีเขียว ใบ ใบเดี่ยวรูปหัวใจออกตรงข้ามกันเป็นคู่ๆ ผิวใบเกลี้ยง โคนใบเว้า ปลายใบเป็นติ่งแหลม ขนาด 4-6 × 7-12 เซนติเมตร ก้านใบยาว 2-3 เซนติเมตร ดอก เป็นช่อออกบริเวณซอกใบ ช่อหนึ่งมี 3-4 ดอก ดอกเป็นรูปกรวย หลอดกรวยยาวประมาณ 1 เซนติเมตรภายในสีเหลืองปลายดอกจะแยกเป็น 5 กลีบ ดอกมีสีม่วงอ่อนดอกอ่อนมีกาบห่อหุ้มอยู่ เมื่อบานเต็มที่ มีเส้นผ่าศูนย์กลาง 6-8 เซนติเมตร มีใบประดับสีเขียวประแดง ผล รูปกลมเป็นฝักยาวปลายแหลมเป็นจะงอย ผลอ่อนสีเขียวเมื่อแก่เป็นสีน้ำตาลเกือบดำ

ช่วงการออกดอกและติดผล : ระหว่างเดือนมิถุนายน – เดือนธันวาคม                                                                

นิเวศวิทยา       :   พบบริเวณที่มีความชุ่มชื้นตามป่าดงดิบ และป่าละเมาะ                                                                           

การขยายพันธุ์  :   ใช้เมล็ด หรือปักชำ                                                                                                                     

สรรพคุณทางสมุนไพร :                                                                                                                                                                          

           ใบสด      ใช้คั้นน้ำ แก้ไข้ ถอนพิษต่างๆ ในร่างกาย เช่น อาการแพ้อาหาร ดื่มเป็นการปฐมพยาบาล เบื้องต้นแก่ผู้ป่วยกินยาฆ่าแมลง แก้โรคไอ                                                                  ราก         แก้โรคริดสีดวงจมูก