โซน

19 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

โชน

ชื่อวิทยาศาสตร์    : Pteridium aquilinum (L.) Kuhn                                                                                                                    

ชื่อพื้นเมือง          : หญ้ารังไก่ (นราธิวาส) ลือแซบือซา (มลายู-นราธิวาส)                                                                   

ชื่อวงศ์                : DENNSTAEDTIACEAE                                                                                                     

ลักษณะทั่วไปทางพฤกษศาสตร์                                                                                                                                                       

           ไม้เลื้อยตระกูลเฟิน เหง้ากลม เปลือกสีน้ำตาล ใบ ใบประกอบ ใบเรียงสลับแบบขนนก ใบย่อยรูปไข่กลับ กว้าง 0.8 เซนติเมตร ยาว 2 เซนติเมตร จำนวน 25-30 คู่ ผิวใบเกลี้ยงขอบใบเรียบ ใบแก่เขียวเข้ม ใบอ่อนเขียวอ่อน ก้านใบยาว 9-11 เซนติเมตร

ช่วงการออกดอกและติดผล : -                                                                                                                          

นิเวศวิทยา : พบตามพื้นที่โล่ง แดดรำไร                                                                                                                         

การขยายพันธุ์ : สปอร์                                                                                                                                      

สรรพคุณทางสมุนไพร :                                                                                                                                                                  

           ราก               น้ำต้มรากกินเป็นยาขับปัสสาวะ                                                                                                           

           เหง้า              กินได้ มีรสขม                                                                                                                     

           หน่ออ่อน        เป็นยาฝาดสมาน