กำลังหนุมาน

19 ธันวาคม 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

กำลังหนุมาน

ชื่อวิทยาศาสตร์        :     Dracaena conferta Ridl.                                                                                                                  

ชื่อพื้นเมือง             :     กำลังขุนมาร (นครศรีธรรมราช) กำลังควายถึก (ยะลา) สะลีกี่บูโต๊ะ (มลายู-นราธิวาส)                    

ชื่อวงศ์                   :     DRACAENACEAE                                                                                                                

ลักษณะทั่วไปทางพฤกษศาสตร์                                                                                                                                       

           ไม้ล้มลุก เปลือกสีเทา ใบ ใบเดี่ยว ใบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ใบรูปไข่ กว้าง 2-2.5 เซนติเมตร ยาว 29-35 เซนติเมตร ผิวใบเรียบ ขอบใบเรียบ ปลายใบเรียวแหลม เส้นใบแตก แบบเส้นขนาน ใบอ่อนเขียวอ่อน ใบแก่เขียวเข้ม ดอก ดอกช่อที่ปลายยอดสีชมพู มี 15-25 ดอกย่อยมีลักษณะเป็นหลอด

ช่วงการออกดอกและติดผล : ระหว่างเดือนมกราคม – เดือนมิถุนายน                                                                

นิเวศวิทยา : ขึ้นในป่าดิบชื้น                                                                                                                                            

การขยายพันธุ์ : หน่อ ใช้เมล็ด                                                                                                                            

สรรพคุณทางสมุนไพร :                                                                                                                                                                           

           เนื้อไม้และราก    รสขมชุ่ม แก้น้ำดีพิการ นอนสะดุ้งผวาหลับๆตื่นๆ ร้อนหน้า น้ำตาไหล บำรุงกำลัง ทำให้กล้ามเนื้อและเส้นเอ็นเจริญแข็งแรงเป็นยาอายุวัฒนะ