หมากเขียว

23 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

หมากเขียว

วงศ์ ARECACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ptychosperma macarthurii Nichols 

ชื่อสามัญ MacArthur Palm 

ชื่ออื่นๆ ปาล์มหมาก, หมากฝรั่ง, หมากพร้าว, ปีแนฮียา (มลายู- นราธิวาส)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์                                                                     

ลำต้น ไม้พุ่ม ข้อปล้องตรง ลำต้นสูงประมาณ 3-6 เมตร เส้นรอบวงประมาณ 40-50 เซนติเมตร ลำต้นมีสีน้ำตาลอมเขียว ผิวลำต้นขรุขระ

ใบ ใบประกอบแบบขนนก การเรียงตัวของเส้นใบขนานแบบขนานตามความยาวของใบ ใบรูปเข็ม ปลายใบแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เนื้อใบมีลักษณะคล้ายเยื่อ การเรียงใบแบบตรงข้าม สีของใบด้านบนมีสีเขียวเข้ม ท้องใบมีสีเขียวอ่อน ใบอ่อนมีสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวเข้ม ขนาดใบกว้างประมาณ 7-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 35-40 เซนติเมตร

ดอก ดอกช่อแยกแขนง ขนาดของดอกเล็กมีสีเขียวหรือสีขาวนวล

ผล ลูกกลมๆเล็ก ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่ส้มอมดำ ผลสุกสีแสด

เมล็ด ใน 1 ผล มี 1 เมล็ด

การขยายพันธุ์ การแยกหน่อ การเพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์

  • เป็นไม้ประดับ

แหล่งที่พบ ด้านหน้าอาคารศูนย์ศิลปวัฒนธรรม และหลังอาคาร 8