ลีลาวดี

23 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

ลีลาวดี

วงศ์ APOCYNACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์  Plumeria spp.

สามัญ Frangipani , Pagoda tree, Temple tree

ชื่ออื่นๆ ลั่นทม

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ไม้ยืนต้น ลำต้นสูงประมาณ 1-2 เมตร เส้นรอบวงประมาณ 20-25 เซนติเมตร ลำต้นสีเทา ผิวลำต้นตะปุ่มตะป่ำ

ใบ ใบเดี่ยว การเรียงของใบร่างแหแบบขนนก ใบรูปใบหอก ปลายใบติ่งแหลม โคนใบรูปลิ่ม ขอบใบเรียบ เนื้อใบคล้ายเยื่อ ใบเรียงแบบวงรอบ ด้านบนแผ่นใบเกลี้ยง ใบด้านบนสีเขียวเข้ม ท้องใบสีเขียว ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวเข้ม ใบกว้างประมาณ 8-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 20-25 เซนติเมตร

ดอก ดอกช่อแยกแขนง กลีบอกในตาดอกเรียงซ้อนเหลื่อมกัน ดอกสมมาตรด้านข้าง วงกลีบดอกเชื่อมติดกันแบบดอกเข็ม กลีบดอกสีขาวเหลือง กลีบดอก 5 กลีบ เกสรตัวผู้ 5 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน

ผล ผลแห้งแก่แตก ฝักแบบถั่ว แตกตามรอยประสาน ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีแดง ผลแก่สีแดงถึงดำ ผลกว้างประมาณ 2-3 เซนติเมตร

เมล็ด มีลักษณะแบน มีเมล็ดประมาณ 25-100 เมล็ดต่อฝัก เมล็ดมีปีกติดด้านใดด้านหนึ่งของเมล็ด

การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด การปักชำ การติดตา

การใช้ประโยชน์

  • เนื้อใบเป็นยาแก้ไอ ยาถ่าย ขับพยาธิ
  • ไม้ประดับ

แหล่งที่พบ หน้าอาคารคณะวิทยาการจัดการ และข้างอาคาร 10 (ศิลปศาสตร์)