มะละกอ

23 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

มะละกอ

 

ชื่อวิทยาศาสตร์  : Carica papaya L.

ชื่อวงศ์              : CARICACEAE

ชื่อท้องถิ่น         : มะก้วยเทศ (ภาคเหนือ) หมักหุ่ง (ลาว,นครราชสีมา,เลย) ลอกอ (ภาคใต้) กล้วยลา (ยะลา) แตงต้น (สตูล)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

       ลำต้น ไม้ล้มลุก ลำต้นสูงประมาณ 3-6 เซนติเมตร เส้นรอบวง 18-20 เซนติเมตร ลำต้นสีน้ำตาลออกขาว ผิวลำต้นเรียบ

        ใบ ใบเดี่ยว การเรียงตัวของเส้นใบร่างแหแบบนิ้วมือ ใบรูปฝ่ามือ ปลายใบแหลม โคนใบรูปเงี่ยงใบหอก ขอบใบแฉกแบบนิ้วมือ เนื้อใบคล้ายกระดาษ ใบเรียงแบบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ด้านบนแผ่นใบเกลี้ยง ใบด้านบนสีเขียวเข้ม ท้องใบสีเขียว ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวเหลือง ใบกว้างประมาณ 25-60 เซนติเมตร ยาวประมาณ 36-72 เซนติเมตร

        ดอก ดอกช่อกระจุก ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างต้นกัน ดอกเพศผู้ กลีบดอกในตาดอกเรียงเวียน ดอกสมมาตรตามรัศมี วงกลีบดอกเชื่อมติดกันรูปดอกเข็ม กลีบดอกสีขาว กลีบดอก 5 กลีบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เกสรตัวผู้ 5 อัน ดอกเพศเมีย กลีบดอกในตาดอกเรียงเวียน ดอกสมมาตรตามรัศมี กลีบดอกแยกจากกัน กลีบดอกสีขาวเหลือง กลีบดอก 5 กลีบ กลีบเลี้ยง 5 กลีบ เกสรตัวเมีย 5 อัน

       ผล ผลสด ผลมีเนื้อหลายเมล็ด ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีส้มเหลือง ผลแก่สีส้ม

       เมล็ด เมล็ดมีจำนวนมาก รูปไข่ สีน้ำตาล ผิวขรุขระ มีถุงเมือกหุ้มการขยายพันธุ์โดย การเพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์

        รากขับปัสสาวะ, ผลสุกเป็นยาแก้โรคเลือดออกตามไรฟัน และเป็นยาระบาย