มะม่วง

23 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

มะม่วง

วงศ์ ANACARDIACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์ Mangifera indica L. 

ชื่อสามัญ Mango

ชื่ออื่นๆ ตะเคาะซะ(กะเหรี่ยงเชียงใหม่), จ๋องบั่วะ(ม้ง), เปา (มลายู-ยะลา)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ไม้ยืนต้น ลำต้นมีขนาดสูงประมาณ 10-20 เมตร เส้นรอบวงประมาณ 100-200 เซนติเมตร ลำต้นมีสีน้ำตาล ผิวลำต้นแตกเป็นร่องยาว

ใบ ใบเดี่ยว การเรียงตัวของเส้นใบเป็นร่างแหแบบขนนก ใบรูปหอก ปลายใบเรียวแหลม โคนใบสอบเรียบ ขอบใบเรียบ เนื้อใบมีลักษณะคล้ายเยื่อ ใบเรียงแบบสลับ ด้านบนแผ่นใบเกลี้ยง สีของใบด้านบนมีสีเขียวเข้ม ท้องมีสีเขียว ใบอ่อนสีม่วงแดง ใบแก่สีเขียว ใบกว้างประมาณ 4-10 เซนติเมตร ยาวประมาณ 15-30 เซนติเมตร

ดอก เป็นดอกช่อแยกแขนง ดอกประกอบด้วยดอกไม่สมบูรณ์เพศและดอกสมบูรณ์เพศในช่อเดียวกัน กลีบดอกมี 5 กลีบ กลีบลี้ยงมี 5 กลีบ ดอกไม่สมบูรณ์เพศมีเกสรตัวผู้ 5 อัน เป็นหมัน 4 อัน ดอกสมบูรณ์เพศมีเกสรตัวผู้ 5 อัน มีเกสรตัวเมีย 1 อัน มีกลีบดอกสีขาวเหลือง

ผล ผลสด ผลเมล็ดแข็ง ผลอ่อนมีสีเขียว ผลแก่มีสีน้ำตาล ผลสุกมีสีเหลืองอมเขียว

เมล็ด ใน 1 ผล มี 1 เมล็ด คล้ายรูปหัวใจ ค่อนข้างไปทางแบน มีเปลือกหุ้มเมล็ดหนาแข็ง

การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์

  • ผลสดแก่รับประทานแก้คลื่นไส้อาเจียน วิงเวียน
  • ผลสดรับประทานเป็นผลไม้

แหล่งที่พบ หน้าอาคาร 4