บริการห้องสมุดด้านความหลากหลายทางชีวภาพ

21 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ข่าวประชาสัมพันธ์

ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ

เปิดบริการห้องสมุดด้านความหลากหลายทางชีวภาพ ณ อาคาร 4 ชั้น 2 ห้องสำนักงานศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพฯ ทั้งนี้ยังมีบริการยืม-คืนหนังสือ โดยสามารถเข้ารับบริการได้ทุกวันในเวลาราชการ