ตาลฟ้า

14 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

ตาลฟ้า

วงศ์ ARECACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์ Bismarckia nobilis Hildebr & H. Wendl

ชื่อสามัญ Bismarckia palm

ชื่ออื่นๆ ปาล์มมาดากัสการ์

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ไม้ยืนต้น ลำต้นสูงประมาณ 5-7 เมตร เส้นรอบวงประมาณ 120-130 เซนติเมตร ลำต้นสีขาวนวล ผิวลำต้นขรุขระ

ใบ ใบเดี่ยว การเรียงตัวของเส้นใบแบบขนานตามความยาวใบ ใบรูปวงกลม ปลายใบเรียวแหลม โคนใบรูปหัวใจ ขอบใบแฉกแบบนิ้วมือ เนื้อใบคล้ายกระดาษ ใบเรียงแบบเรียงสลับ ใบด้านบนสีเขียว ท้องใบสีเขียวขาว ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเหลือง ใบกว้างประมาณ 100-250 เซนติเมตร ยาวประมาณ 120-150 เซนติเมตร

ดอก ดอกช่อแยกแขนงระหว่างกาบใบ ดอกเพศผู้และเพศเมียอยู่ต่างต้น ช่อดอกห้อย กลีบดอกสีขาวนวล

ผล ผลสด ผลเมล็ดเดียว ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีน้ำตาล ผลมีขนาด 3-4 เซนติเมตร รูปกลมรี ปลายแหลม

การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์

  • ใบใช้มุ้งหลังคา
  • ไม้ประดับ

แหล่งที่พบ หน้าศูนย์บรรณาสารสนเทศ