จันผา

14 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

จันผา

วงศ์ ASPARAGACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์ Dracaena cocbinchinensis (Lour.) S.C. Chen

ชื่อสามัญ Dracaena loureiri Gagnep.

ชื่ออื่นๆ จันทน์ผา (ภาคเหนือ) จันทน์แดง (ภาคกลาง, สุราษฎร์ธานี) ลักกะจันทน์ ลักจั่น (ภาคกลาง)

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ไม้พุ่ม ลำต้นสูงประมาณ 1.5-4 เมตร เส้นรอบวงประมาณ 40-45 เซนติเมตร ลำต้นสีน้ำตาล ผิวลำต้นขรุขระ

ใบ ใบเดี่ยว การเรียงตัวของเส้นใบขนานตามความยาวใบ ใบรูปขอบขนาน ปลายใบเรียวแหลม ขอบใบเรียบ เนื้อใบอวบน้ำ ใบเรียงแบบเรียงสลับ ด้านบนแผ่นใบเกลี้ยง ใบด้านบนสีเขียวเข้ม ท้องใบสีเขียวเข้ม ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีเขียวเหลือง ใบกว้างประมาณ 4-5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 45-80 เซนติเมตร

ดอก ดอกช่อกระจุก กลีบดอกในตาดอกเรียงจรดกัน ดอกสมมาตรตามรัศมี วงกลีบดอกเชื่อมติดกันรูปดอกเข็ม กลีบดอกสีขาวนวลหรือขาวครีม กลีบดอก 6 กลีบ เกสรตัวผู้ 6 อัน เกสรตัวเมีย 1 อัน

ผล ผลสด ผลอ่อนสีเขียว ผลสุกสีแดงคล้ำ ผลขนาดประมาณ 0.5-1 เซนติเมตร

เมล็ด ภายในผล 1 เมล็ด

การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด

การใช้ประโยชน์

  •  ทั้งต้นแก้อาการปวดหัว

แหล่งที่พบ ข้างลานจอดรถอาจารย์อาคาร 5