จั๋งไทย

14 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

จั๋งไทย

วงศ์ ARECACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์ Rhapis siamensis Hodel

ชื่อสามัญ Lady palm, Bamboo palm, Ground.

ชื่ออื่นๆ จั๋งใต้

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ไม้พุ่ม ลำต้นสูงประมาณ 0.5-1 เมตร เส้นรอบวงประมาณ 3.5-4 เซนติเมตร ลำต้นสีน้ำตาล ผิวลำต้นเรียบ

ใบ ใบเดี่ยว การเรียงตัวของเส้นใบขนานตามความยาวของใบ ใบรูปฝ่ามือ ปลายใบเว้าบุ๋ม โคนใบตัด ขอบใบจักซี่ฟันเลื่อย ใบคล้ายกระดาษ ใบเรียงแบบเรียงตรงข้ามสลับตั้งฉาก ด้านบนแผ่นใบมีขนหยาบแข็ง ใบด้านบนสีเขียวเข้ม ท้องใบสีเขียวเข้ม ใบอ่อนสีเขียวอ่อน ใบแก่สีน้ำตาลเหลือง ใบกว้างประมาณ 1.5-2 เซนติเมตร ยาวประมาณ 10-12 เซนติเมตร

ดอก ดอกช่อออกตามยอดระหว่างทางใบ ดอกเป็นดอกไม่สมบูรณ์เพศแบบแยกกันคนละต้น ดอกเพศเมียจะมีผลติดเป็นพ่วงสั้นๆ
ผล ผลสด ผลเมล็ดแข็ง ผลอ่อนสีเขียวอมเหลือง ผลแก่สีคล้ำและชมพูอ่อนๆ  

เมล็ด ใน 1 ผล มีเพียงเมล็ดเดียว

การขยายพันธุ์ การเพาะเมล็ด การแยกหน่อ

การใช้ประโยชน์

  • ไม้ประดับ

แหล่งที่พบ หน้าอาคารเทคโนโลยีสารสนเทศ