เข็ม

14 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านพืช

เข็ม

วงศ์ RUBIACEAE

ชื่อวิทยาศาสตร์ Ixora chinensis lamk.

ชื่อสามัญ West Indian Jasmine

ชื่ออื่นๆ -

ลักษณะทางพฤกษศาสตร์

ลำต้น ไม้พุ่ม ลำต้นสูงประมาณ 1-1.5 เซนติเมตร เส้นรอบวงประมาณ 5-15 เซนติเมตร ลำต้นมีสีน้ำตาล ผิวลำต้นขรุขระ

ใบ ใบเดี่ยว การเรียงตัวของเส้นใบร่างแหแบบขนนก ใบรูปขอบขนาน ปลายใบแหลม โคนใบมน ขอบใบเรียบ เนื้อใบมีลักษณะคล้ายแผ่นหนัง ใบเรียงแบบตรงข้ามสลับตั้งฉาก ด้านบนแผ่นใบเกลี้ยง สีด้านบนแผ่นใบมีสีเขียวเข้ม ท้องใบมีสีเขียว ใบอ่อนมีสีเขียว ใบแก่มีสีเหลือง ใบมีขนาดกว้างประมาณ 1-2.5 เซนติเมตร ยาวประมาณ 2-4 เซนติเมตร

ดอก ดอกช่อซี่ร่ม กลีบดอกในตาดอกเรียงจรดกัน มีสมมาตรรัศมี วงกลีบดอกเชื่อมติดกันแบบรูปเข็ม กลีบดอกสีแดง มีกลีบดอก 5 กลีบ มีกลีบเลี้ยง 5 กลีบ มีเกสรตัวผู้ 5 อัน มีเกสรตัวเมีย 1 อัน

ผล ผลกลม ผลอ่อนสีเขียว ผลแก่สีดำ

การขยายพันธุ์ การปักชำ การตอนกิ่ง

การใช้ประโยชน์

  • ดอกแก้โรคตาแดง, ใบฆ่าพยาธิ
  • ไม้ประดับ

แหล่งที่พบ ข้างอาคารวิทยาศาสตร์ประยุกต์ และข้างโรงจอดรถอาจารย์อาคาร 5