เขียดงูศุภชัย

11 พฤศจิกายน 2559 (ผู้ดูแลระบบ) ฐานข้อมูลด้านความหลากหลายทางชีวภาพ : ด้านสัตว์

เขียดงูศุภชัย

ชื่อวิทยาศาสตร์  Ichthyophic supachaii Taylor 1960

ชื่ออื่น            งูปลิง งูดิน Supachai’s Snake Frog, Hillstream Caecilian.

ชื่อวงศ์           CAECILIIDAE

ลักษณะทั่วไป

          เขียดงูศุภชัยเป็นสัตว์จำพวกกบเขียด แต่มีลักษณะเหมือนงู ลำตัวเรียวยาวไม่มีขา ผิวหนังเรียบลื่นเป็นมันวาวไม่มีเกล็ดปกคลุม ผิวหนังเป็นปล้องเล็กๆเรียงติดกัน สีน้ำตาลเข้มเกือบดำ มีเส้นสีเหลืองพาดตามยาวข้างลำตัวด้านขวาและด้านซ้าย ข้างละ 1 เส้น ดวงตาสีดำมีขนาดเล็กมาก ความยาวตั้งแต่บริเวณปากจนถึงปลายหางยาวประมาณ 24 เซนติเมตร

 

อาหาร            : ไส้เดือน หนอน หรือตัวอ่อนของแมลงที่อาศัยอยู่ในดิน

พฤติกรรม        : หากินตัวเดียว นิสัยรักสงบ

ถิ่นอาศัย          : ตามใต้ดิน กองใบไม้ที่แห้งที่ทับถมกัน อยู่ตามพื้นที่ชื้นแฉะ