เอกสารประกอบการอบรมงานทรัพย์สินทางปัญญา (25-27 พ.ย. 63)

25 พฤศจิกายน 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานทรัพย์สินทางปัญญา

​เอกสารการอบรม วันที่ 26 - 27 พ.ย. 2563

บรรยายโดย 

**** ขอขอบคุณเอกสารจาก ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา อุทยานวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

เอกสารอื่นๆ