เอกสารประกอบการอบรมงานทรัพย์สินทางปัญญา (21-22ม.ค.63)

17 มกราคม 2563 (ผู้ดูแลระบบ) งานทรัพย์สินทางปัญญา

แบบฝึกหัด

  1. แบบฝึกหัดร่างคำขอ 1
  2. แบบฝึกหัดร่างคำขอ 2
  3. แบบฝึกหัดร่างคำขอ 3 

เฉลย

  1. แบบฝึกหัดร่างคำขอ 1 เฉลย
  2. แบบฝึกหัดร่างคำขอ 2 เฉลย
  3. แบบฝึกหัดร่างคำขอ 3 เฉลย

แบบฟอร์มร่างคำขอ

  1. แบบฟอร์มร่างคำขอ_สิทธิบัตรการออกแบบผลิตภัณฑ์
  2. แบบฟอร์มร่างคำขอฯ_สิทธิบัตร อนุสิทธิบัตร

 **** ขอขอบคุณเอกสารจาก ศูนย์ทรัพย์สินทางปัญญา มหาวิทยาลัยสงขลานครินทร์

 

ไฟล์แนบ : ดาวน์โหลด