ศูนย์วิจัยความหลากหลายทางชีวภาพ
เฉลิมพระเกียรติ 72 พรรษา บรมราชินีนาถ

บุคลากร

ชื่อ :
ผศ.ดร.รุ้งลาวัณย์ จันทรัตนา
ตำแหน่ง :
ผู้อำนวยการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
runglawan.c@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-699 ต่อ 30000
ชื่อ :
อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์
ตำแหน่ง :
รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
vakin.w@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-699 ต่อ 31000
ชื่อ :
นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ
ตำแหน่ง :
หัวหน้างานศูนย์วิจัยฯ
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
patimoh.a@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-699 ต่อ 31400
ชื่อ :
นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่วิจัย
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
tajudin.b@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-699 ต่อ 31400
ชื่อ :
นางสาวนัสรี มะแน
ตำแหน่ง :
นักวิชาการศึกษา
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
nasree.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-699 ต่อ 31400
ชื่อ :
นายซูไบดี โตะโมะ
ตำแหน่ง :
เจ้าหน้าที่วิจัย
ความเชี่ยวชาญ :
อีเมล์ :
subaidee.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ :
073-299-699 ต่อ 31400