บุคลากร

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
(ผู้อำนวยการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (30000)

อีเมล์ : [email protected]


อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์
(รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31000)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ
(หัวหน้างานศูนย์วิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31400)

อีเมล์ : [email protected]


นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
(เจ้าหน้าที่วิจัย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31400)

อีเมล์ : [email protected]


นางสาวนัสรี มะแน
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31400)

อีเมล์ : [email protected]


นายซูไบดี โตะโมะ
(เจ้าหน้าที่วิจัย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31400)

อีเมล์ : [email protected]