บุคลากร

ผศ.ดร.วิไลวัลย์ แก้วตาทิพย์
(ผู้อำนวยการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (30000)

อีเมล์ : wilaiwan.k@yru.ac.th


อาจารย์เวคิน วุฒิวงศ์
(รองผู้อำนวยการฝ่ายบริการวิชาการ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31000)

อีเมล์ : vakin.w@yru.ac.th


นางสาวพาตีเมาะ อาแยกาจิ
(หัวหน้างานศูนย์วิจัยฯ)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31400)

อีเมล์ : patimoh.a@yru.ac.th


นายมูฮำหมัดตายุดิน บาฮะคีรี
(เจ้าหน้าที่วิจัย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31400)

อีเมล์ : tajudin.b@yru.ac.th


นางสาวนัสรี มะแน
(นักวิชาการศึกษา)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31400)

อีเมล์ : nasree.m@yru.ac.th


นายซูไบดี โตะโมะ
(เจ้าหน้าที่วิจัย)

เบอร์ติดต่อ : 073-299-699 (31400)

อีเมล์ : subaidee.t@yru.ac.th