Get Adobe Flash player

ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1. งานสารทไทย(ชิงเปรต)
2. หนังตะลุง
3. การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ศาสนาอิสลาม
4. ซำแปง
5. มาแกปุโละ (กินเหนียว)

ประเพณี

ลำดับที่ เรื่อง อ่าน
1 งานสารทไทย(ชิงเปรต)
2 บังสกุลบัว
3 ลาซัง
4 ลากพระหรือชักพระ
5 ประเพณีแห่นก
6 การแข่งขันนกเขาชวาอาเซียน
7 ประเพณีการแข่งขันเรือกอและ และเรือยาว
8 ประเพณีแห่เจ้าแม่ลิ้มกอเหนี่ยว
9 การไหว้บรรพบุรุษ (วันตรุษจีนและสารทจีน)
10 เช่งเม้ง (ไหว้หลุมฝังศพบรรพบุรุษ)
11 ไหว้บ๊ะจ่าง
12 สารทจีน
13 เทศกาลไหว้พระจันทร์
14 เทศกาลกินเจ
15 เทศกาลตังโจ่ย
16 การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ศาสนาอิสลาม
17 มาแกปุโละ (กินเหนียว)
18 ประเพณีการเกิด
19 ประเพณีการเข้าสุหนัต (มาโซะยาวี)
20 ประเพณีการแต่งงาน
21 ประเพณีมาแกแตหรือกินน้ำชา
22 ประเพณีมาแกสมางัด
23 วันฮารีรายอ
24 วันเมาลิด
25 ประเพณีอาซูรอ
26 ทำบุญขึ้นบ้านใหม่ศาสนาพุทธ
สถิติ
วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
เดือนนี้ 13
เดิอนที่แล้ว 30
ปีนี้ 133
ปีที่แล้ว 365