Get Adobe Flash player

ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1. งานสารทไทย(ชิงเปรต)
2. ลิเกฮูลู
3. หนังตะลุง
4. มาแกปุโละ (กินเหนียว)
5. มาดูกาตง(ขนมรวงผึ้ง)

เครื่องดนตรี

ลำดับที่ ชื่อเครื่องดนตรี อ่าน
1 กลองโพน
2 ปี่ไหน
3 แตระ
4 กรับพวง
5 กรับเสภา
6 กลอง
7 กลองชนะ
8 กลองชาตรีหรือกลองตุ๊ก
9 กลองยาว
10 กลองหนัง 
11 กลองแขก
12 ฆ้องคู่
13 ฆ้องมโหรี
14 ฆ้องระเบ็ง
15 ฆ้องวงเล็ก
16 ฆ้องวงใหญ่
17 ฆ้องหุ่ย
18 ฆ้องโหม่ง
19 ฉาบ
20 ฉิ่ง
21 ทับ
22 ปี่กาหลอ(ปี่ฮ้อ)
23 ระนาดทุ้ม
24 ระนาดเอก
25 โหม่ง
สถิติ
วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
เดือนนี้ 10
เดิอนที่แล้ว 31
ปีนี้ 223
ปีที่แล้ว 364