Get Adobe Flash player

ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1. งานสารทไทย(ชิงเปรต)
2. หนังตะลุง
3. การทำบุญขึ้นบ้านใหม่ศาสนาอิสลาม
4. ซำแปง
5. มาแกปุโละ (กินเหนียว)

อาหาร

ลำดับที่ เรื่อง อ่าน
1 ขนมรางไข่
2 โรตีกรอบ ( สูตรโบราณ )
3  ขนมกาละแม (ดอ ดอ)
4 ขนม - ขี้มอด
5 ขนมกล้วยหอมทอด,ขนมกล้วยหยำ
6 ขนมกอและห์หรือขนมกวน
7 ขนมกอแล๊ะละซอ
8 ขนมข้าวเจาะหู
9 ขนมครก
10 ขนมคลอเมาะ-ฮาบู
11 ขนมงาแน
12 ขนมจาก
13 ขนมดอกจอก
14 ขนมดูหรือลาดู
15 ขนมด้วง
16 ขนมตาลมะพร้าวแว่น
17 ขนมต้มใบกระพ้อ
18 ขนมบัวลอย
19 ขนมปากหม้อ
20 ขนมหยกมณี
21 ขนมอาซูรอ
22 ขนมเจาะหู
23 ขนมเปียกปูน
24 ขนมเหนียวปิ้ง
25 ขนมโก๋อ่อน
26 ขนมโค (ตือปง เวาะมูลง)
27 ขนมโค หรือขนมโก
28 ขนมโมเลน (กล้วยทอดอินโด )
29 ขนมใบเหลียง
30 ขนมไข่โบราณ
31 ขนมไหว้พระจันทร์
32 ข้าวต้มมัด
33 ข้าวมันแกงไก่(นาสิลือเมาะ)
34 ข้าวเกรียบสดทอด
35 ข้าวเหนียวสังขยา
36 จำปาดะทอด
37 ซอเลาะ ลาดอ (พริกหยวกยัดไส้)
38 ตาแปอูบี(มันสำปะหลังหมาก)
39 ตูปะซูตง
40 ทำขนมการีปับไส้เค็ม
41 ทุเรียนกวน
42 นาซิดาแฆ
43 ปลาจิ้งจั้ง
44 ปลาท่องโก๋
45 ปลาเค็มสีเสียด
46 ปูตู
47 ปูโละกายอ
48 มะตะบะ
49 มาดูกาตง(ขนมรวงผึ้ง)
50 ยำหัวโหนด(โตนด)
51 รอเยาะ (เถ้าคั่ว)
52 ละแซ
53 สลัดแขก
54 สะเต๊ะ(ข้าวอัด)
55 หนมบอก(ขนมบอก)
56 หนาง
57 อาเกาะทุเรียน
58 โรตี
59 โรตี
60 โรตีปาแย (โรตีจิ้มน้ำแกง)
61 ไก่กอและหรือไก่ฆอและ
62 ไข่นกกระทา
สถิติ
วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
เดือนนี้ 13
เดิอนที่แล้ว 30
ปีนี้ 133
ปีที่แล้ว 365