Get Adobe Flash player

ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1. งานสารทไทย(ชิงเปรต)
2. หนังตะลุง
3. ลิเกฮูลู
4. มาแกปุโละ (กินเหนียว)
5. ขนมกอและห์หรือขนมกวน

ติดต่อเรา

ชื่อ : นายมานพ ทองไทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : นางปิยะดา มณีนิล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : นายวิทิต บัวปรอท
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : นางสาววรารัญ ธนูศร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : นางสาวฮานูณา เฮ็งตาแกะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ชื่อ : นางสาวดารารัตน์ ดำรงฤทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที๋ธุรการ
อีเมล : [email protected]
เบอร์โทรศัพท์ : -
เบอร์ภายใน(ip phone) : -
ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
เลขที่ 133 ถนนเทศบาล 3 ตำบลสะเตง อำเภอเมือง จังหวัดยะลา 95000
โทรศัพท์:073-299699 ต่อ 33000 โทรสาร:073-299610 E-mail: [email protected]
สถิติ
วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
เดือนนี้ 19
เดิอนที่แล้ว 30
ปีนี้ 262
ปีที่แล้ว 364