Get Adobe Flash player

ฐานข้อมูลศิลปวัฒนธรรม 3 จังหวัดชายแดนภาคใต้ ศูนย์ศิลปวัฒนธรรม มหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
1. งานสารทไทย(ชิงเปรต)
2. ลิเกฮูลู
3. หนังตะลุง
4. มาแกปุโละ (กินเหนียว)
5. ขนมกอและห์หรือขนมกวน

ศิลปินพื้นบ้าน

ลำดับที่ ชื่อ - นามสกุล อ่าน
1 นางสาวนพมาศ พรมนุชาธิป
2 นายขาเดร์ แวเด็ง
3 นายลาเต๊ะ สาแม
4 นายสุชาติ แวเด็ง
5 นายหะมะ แบลือแบ
6 นายเฉลิม แก้วพิมพ์
สถิติ
วันนี้ 1
เมื่อวาน 1
เดือนนี้ 10
เดิอนที่แล้ว 31
ปีนี้ 223
ปีที่แล้ว 364