ยินดีต้อนรับเข้าสู่ระบบยืมคืนอุปกรณ์ศูนย์ศิลปวัฒนธรรมมหาวิทยาลัยราชภัฏยะลา
แสดงข้อมูลอุปกรณ์

รหัสอุปกรณ์ : 001
ชื่ออุปกรณ์ : Hacked By The WTJ
จำนวนอุปกรณ์ : 20
หน่วยนับ : ตัว
สถานะอุปกรณ์ : พร้อมใช้งาน
ประเภทอุปกรณ์ : โต๊ะ

รหัสอุปกรณ์ : 002
ชื่ออุปกรณ์ : โต๊ะขาว
จำนวนอุปกรณ์ : 10
หน่วยนับ : ตัว
สถานะอุปกรณ์ : พร้อมใช้งาน
ประเภทอุปกรณ์ : โต๊ะ

รหัสอุปกรณ์ : 003
ชื่ออุปกรณ์ : กำไล
จำนวนอุปกรณ์ : 14
หน่วยนับ : คู่
สถานะอุปกรณ์ : พร้อมใช้งาน
ประเภทอุปกรณ์ : กำไล

รหัสอุปกรณ์ : 004
ชื่ออุปกรณ์ : สร้อยไขมุกยาว
จำนวนอุปกรณ์ : 10
หน่วยนับ : เส้น
สถานะอุปกรณ์ : พร้อมใช้งาน
ประเภทอุปกรณ์ : สร้อย

รหัสอุปกรณ์ : 005
ชื่ออุปกรณ์ : สร้อยมุกสั้น
จำนวนอุปกรณ์ : 10
หน่วยนับ : เส้น
สถานะอุปกรณ์ : พร้อมใช้งาน
ประเภทอุปกรณ์ : สร้อย

สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
1
เมื่อวาน
1
เดือนนี้
26
เดือนที่แล้ว
31
ปีนี้
312
ปีที่แล้ว
321