ยินดีต้อนรับ

ติดต่อเรา

ชื่อ : นายมานพ ทองไทย
ตำแหน่ง : ผู้อำนวยการศูนย์ศิลปวัฒนธรรม
อีเมล์ : manop.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : ต่อ
ชื่อ : นางปิยะดา มณีนิล
ตำแหน่ง : หัวหน้างานบริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : piyada.m@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : ต่อ
ชื่อ : นายวิทิต บัวปรอท
ตำแหน่ง : หัวหน้างานอนุรักษ์และเผยแพร่
อีเมล์ : withit.b@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : ต่อ
ชื่อ : นางสาววรารัญ ธนูศร
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าที่บริหารงานทั่วไป
อีเมล์ : wararan.t@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : ต่อ
ชื่อ : นางสาวฮานูณา เฮ็งตาแกะ
ตำแหน่ง : นักวิชาการศึกษา
อีเมล์ : hanuna.h@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : ต่อ
ชื่อ : นางสาวดารารัตน์ ดำรงฤทธิ์
ตำแหน่ง : เจ้าหน้าทีธุรการ
อีเมล์ : dararat.d@yru.ac.th
เบอร์โทรศัพท์ : ต่อ
สถิติผู้เข้าชม
วันนี้
1
เมื่อวาน
1
เดือนนี้
26
เดือนที่แล้ว
31
ปีนี้
312
ปีที่แล้ว
321